قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آجودانيه
کارکرد ۷,۹۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد7900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

هشتگرد /
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهبودی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیام
کارکرد ۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد189000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امیریان
کارکرد ۳,۵۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد3500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگیشمی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی