قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ساری / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی تقاطع ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان جمهوری
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سعادت آباد
کارکرد ۴۸۰ کیلومتر
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد480 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آریا شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان شهید بهشتی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی