قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / بوستان ملت
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی بالاتر از قلهک
کارکرد ۱۰,۷۷۷ کیلومتر
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10777 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱,۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۱۵,۱۰۰ کیلومتر
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15100 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان