قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان