قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / کرج گوهردشت
کارکرد ۲,۵۰۰ کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگکربن بلک
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آجودانيه
کارکرد ۷,۹۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد7900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی