قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی