قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ولنجک
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کامرانیه
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد1000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد157000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسيه
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اندرزگو
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان