قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قیطریه
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / هنگام
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تمام شده ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی