قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / نبوت
کارکرد ۱ کیلومتر
توافقی
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
توافقی