قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قیطریه
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی