قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / قلهک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تبریز / -
کارکرد ۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد217000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / -
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه / خیام شمالی
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان