قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی