قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / -
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / فلکه هنگ
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی بالاتر از قلهک
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / شهرک بنفشه
کارکرد ۵۸۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد580 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ولنجك
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آپادانا
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان