قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۱۲,۵۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد112500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد292000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان