قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شمیران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد38000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد22000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد97000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان