قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگگیلاسی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان