قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
توافقی

تهران / حافظ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۱۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان / جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانسمنان
توافقی

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان