قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد292000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / آزادگان
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شهریار / شهریار
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / گلبهار
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان