قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ساری /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگاطلسی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانمازندران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جنت آباد شمالی
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آجودانيه
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان