قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / بلوار آزادی
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۱,۰۶۰,۰۰۰ تمام شده ۸۵,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد113000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد97000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آجودانیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / بوسف آباد
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد69000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر تعویض
استانتهران
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان