قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت
اقساطی

تهران / سپاه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سپاه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امامت
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / چهاراه خلدبری
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان