قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۱۱,۸۶۳ کیلومتر
توافقی
کارکرد11863 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / هنگام
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / هنگام
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / بلوار شهید درخشی
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
توافقی