قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز /
کارکرد ۲,۶۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان