قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طرشت
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز / کیانپارس
کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد64000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانخوزستان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / لواسان
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / سعادت‌آباد
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شریعتی
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان دانشگاه
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزي
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف‌آباد
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی