قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / زعفرانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد147000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد119000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادي
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شمیران
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردى
کارکرد صفر کیلومتر
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هزار جریب
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / پيروزى
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی