قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آیت ا... کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / روبروی باغ فیض
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر آرا
کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد155000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اشرفی اصفهانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان