قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / امامیه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک درب رنگ
استانخراسان رضوی
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان