قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادآباد
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بابل / بابل
کارکرد ۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد56000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / الهیه
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / گلکار
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج /
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی