قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جنت آباد جنوبي
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۴,۰۶۶,۰۰۰ تمام شده ۱۸۵,۳۷۶,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۳۷۶,۰۰۰ تومان

تبریز / وليعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان