قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / پروین
کارکرد ۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد56000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / گلکار
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی