قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادآباد
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بابل / بابل
کارکرد ۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان