قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شهریار / شهریار، میدان جهاد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان فرجام
کارکرد صفر کیلومتر
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۰ تومان
اقساطی

تهران / مطهری بعد از سهروردی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۶۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۷۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان