قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی تقاطع ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فرمانيه
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی بالاتر از قلهک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / افشار
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دروس
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد43000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
توافقی

شیراز / عفیف‌آباد
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13500 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان