قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس، خیابان دماوند
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بهارستان
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰ تومان
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۲,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک آپادانا
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جنت آباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / مهرشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد29000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان