قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مرزداران
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / هشت بهشت غربی
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان / -
کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد71000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان