قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آریا شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / سردرود
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
توافقی

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / مجیدیه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان