قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / اندیشه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / احمدآباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نعمت آباد
کارکرد ۸,۶۰۰ کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / ازادی
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۳,۴۰۰,۰۰۰ تمام شده ۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استادمعین
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / خیابان ازادی
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۳,۴۰۰,۰۰۰ تمام شده ۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آجودانیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان