قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان دولت
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز / -
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخوزستان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت آباد
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان