قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جلال آل احمر
کارکرد ۳۹,۵۰۰ کیلومتر
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / شریعتی پایین تر از بهار شیراز
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان