قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی پایین تر از سه راه ملک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهارشمالی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / شریعتی نبش سمیه
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۵۰,۷۶۷,۲۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰,۷۶۷,۲۰۰ تومان